Maaliskuussa 2020 Suomessa astui voimaan valtioneuvoston asetus 1095/2019 jonka myötä betonipumpulla sekä jakelupuomilla varustettuihin koneisiin pitää tehdä vuosittain sertifioidun tarkastajan suorittama tarkastus, sekä 10-vuoden välein ns. 10-vuotistarkastus vastaavasti kuin mobiilinostureihin. Asetuksen siirtymäaika loppuu vuoden 2021 lopulla, eli uudet vaatimukset astuvat voimaan 1.1.2022 alkaen.

Asetuksen tekstissä laajamittaisen tarkastuksen (ns. 10-vuotistarkastus) vaatimuksesta todetaan seuraavasti:

”työvälineelle on tehtävä perusteellinen määräaikaistarkastus lähestyttäessä valmistajan määrittämiä työvälineen käyttöikää koskevia suunnittelurajoja, tai elleivät nämä ole tiedossa, viimeistään 10 vuoden kuluessa ensimmäisestä käyttöönotosta.”

Putzmeister Pumien ja pumppuautojen valmistajan ilmoittama käyttöikä koneille on 15 vuotta, mikäli konetta huolletaan ja tarkastetaan asianmukaisesti, sekä kone on hyvässä kunnossa.

Valmistajan edustajan (Tornokone Oy) tehdessä Putzmeister koneeseen vuosittaiset tarkastukset ja edellyttäen, että kone on asianmukaisessa kunnossa, voidaan tapauskohtaisesti yli 10-vuotiaille koneille myöntää vuosi kerrallaan lisäaikaa perusteellisesta määräaikaistarkastuksesta maksimissaan 15-vuoden käyttöikään saakka.

Varaa nyt aika katsastukselle niin tarkistamme koneen ja mahdollisuuksien mukaan myönnetään lisäaikaa 10-vuotistarkastukseen. Myös 10-vuotistarkastukset saatavilla meidän kauttamme.

Huollon ajanvaraukset ja lisätietoa aiheesta:

Oskar Selenius: 040 074 4612, oskar.selenius@tornokone.fi

Kaj Järvinen: 0400 403 786, kaj.jarvinen@tornokone.fi